Personu datu apstrāde

Personas datu apstrāde


1. 9. Jauniešu Saeimas dalībnieku personas datu pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima (turpmāk – Saeima), reģistrācijas Nr. 90000028300, adrese – Rīga, Jēkaba iela 11, LV-1811; telefona numurs: 67087321; e-pasta adrese: info@saeima.lv.

2. Saeimas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@saeima.lv.

3. Datu apstrādes mērķis ir projekta “Jauniešu Saeima” īstenošana, nodrošinot jauniešiem iespēju kandidēt 9. Jauniešu Saeimas vēlēšanās un piedalīties tās darbā, kā arī Vēlētājiem piedalīties balsošanā par sev vēlamo Kandidātu. Dalība projektā ir brīvprātīga.

4. Informācija par Kandidātiem, kas sniegta Mājaslapas sadaļā “Publiskā informācija” (Kandidāta vārds, uzvārds, nodarbošanās, pārstāvētais vēlēšanu apgabals, administratīvā teritorija, apdzīvotā vieta un izglītības iestāde), ir pieejama visiem Mājaslapas lietotājiem.

5. Mājaslapas sadaļā “Publiskā informācija” sniegto personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt jaunietim iespēju reģistrēt savu ideju un piedalīties 9. Jauniešu Saeimas vēlēšanās.

6. Informācija par Kandidātiem, kas sniegta Mājaslapa sadaļā “Privātā informācija” (dzimšanas datums, vecums, dzimums, tālruņa numurs un e-pasta adrese), ir pieejama tikai personas datu pārzinim.

7. Personas dati, kas sniegti Mājaslapas sadaļā “Privātā informācija”, tiek apstrādāti šādiem mērķiem:

7.1. tālruņa numurs un e-pasta adrese – lai nepieciešamības gadījumā sazinātos ar Kandidātu;

7.2. dzimšanas datums, vecums – lai pārliecinātos par Kandidāta vecuma atbilstību Nolikumam;

7.3. izglītības iestāde – statistikas nolūkā un lai pārliecinātos, vai nepilngadīgā Kandidāta iesniegto apliecinājumu ir parakstījis viņa vecāks vai aizbildnis, ja paraksta īstumu ir apliecinājusi Kandidāta izglītības iestādes administrācija.

8. Informācija par Vēlētājiem, kuri nobalsoja par Kandidātu (attiecīgā sociālā tīkla www.draugiem.lv vai www.facebook.com pase, ar kuru Vēlētājs balsoja, un tajā norādītais vārds, uzvārds) ir pieejama tikai personas datu pārzinim. Katra vēlētāja balsojums ir redzams viņam pašam, autorizējoties ar sociālā tīkla www.draugiem.lv vai www.facebook.com pasi. Mājaslapā publiski ir redzams tikai kopējais par katru Kandidātu nodoto balsu skaits. Vēlētāja dati publiski nav pieejami.

9. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu identitāte, ievērojot normatīvos aktus, tiek pārbaudīta pirms 2019. gada 26. aprīļa, kad sapulcējas 9. Jauniešu Saeima. Šīs pārbaudes ietvaros Kandidāts tiek lūgts elektroniski iesniegt arī savu personas kodu, nosūtot to uz e pasta adresi info@jauniesusaeima.lv.

10. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu personas kodu apstrādes mērķis ir identificēt personas, lai noformētu caurlaidi un nodrošinātu iekļūšanu Saeimas ēkās projekta norises laikā.

11. 9. Jauniešu Saeima būs publisks pasākums, tā norise tiks fotografēta, filmēta un tiek veikta pasākuma tiešraide.

12. Jauniešu Saeimas laikā radīto foto un video materiālu apstrādes mērķis ir atspoguļot pasākuma norisi, lai informētu sabiedrību par Jauniešu Saeimas darbību un nodrošinātu iespēju sekot tās aktualitātēm. Fotogrāfijas un video tiks publicēti Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Jauniešu Saeimas mājaslapā www.jauniesusaeima.lv, kā arī Saeimas un Jauniešu Saeimas sociālo tīklu kontos - www.flickr.com/saeimawww.instagram.com/jekaba11www.facebook.com/Jekaba11/https://twitter.com/Jekaba11
www.youtube.com/SaeimaSABwww.facebook.com/projektsjauniesusaeimahttps://twitter.com/JauniesuSaeima
www.youtube.com/JauniesuSaeimawww.flickr.com/photos/jauniesusaeima un www.draugiem.lv/jauniesusaeima.

13. Personas datu apstrādes ilgums:

13.1. informācija par Kandidātiem, kas sniegta Mājaslapas sadaļā “Publiskā informācija”, kā arī informācija par Vēlētājiem (pieejama tikai personas datu pārzinim) – tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai tiktu saglabāta vēsturiskā informācija par pasākumu un tā dalībniekiem;

13.2. tālruņa numurs, e-pasta adrese un Kandidāta sniegtā informācija par savu dzimšanas datumu un vecumu – divus mēnešus pēc pasākuma;

13.3. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu personas kodi – vienu gadu pēc pasākuma.

14. Saeima personas datus bez attiecīgās personas piekrišanas neizpauž trešām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktus gadījumus, kad tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

15. Kandidātam ir tiesības pieprasīt savu datu apstrādes pārtraukšanu un dzēšanu. Šādā gadījumā viņam tiek liegta iespēja kandidēt 9. Jauniešu Saeimas vēlēšanās un piedalīties tās darbā.

16. Personai vai nepilngadīgas personas likumīgajam pārstāvim normatīvajos aktos noteiktos gadījumos ir tiesības saņemt informāciju par to, vai datu pārzinis apstrādā konkrētās personas datus, un, ja šie dati tiek apstrādāti, tad personai ir tiesības piekļūt tiem. Ja persona konstatē, ka tās dati, kas ir datu pārziņa rīcībā, nav pilnīgi vai ir nepareizi, tai ir tiesības pieprasīt šo datu labošanu. Ja personai ir jautājumi vai iebildumi saistībā ar datu pārziņa veikto personas datu apstrādi, aicinām vērsties pie Saeimas datu aizsardzības speciālista, rakstot uz e-pasta adresi datuaizsardziba@saeima.lv.

17. Personai, kas uzskata, ka tās dati Saeimā tiek apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā – mājaslapa: www.dvi.gov.lv, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223131, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

 

Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...