Sistematizēta SKOLĒNU VALDE sākot no sākumskolas – šādi sagatavosim pieredzējušus, demokrātiskus nākotnes līderus un politiķus.
505BALSIS

Ernests Barons

Norvēģija, Oslo

Idejas saturs

Mums visiem ir fundamentālas nepieciešamības- ēdiens, dzēriens un jumts virs galvas. Šīs nepieciešamības ir sasniedzamas tad, un- vienīgi tad, ja mēs dzīvojam sakārtotā valstī ar tālredzīgiem un pieredzējušiem līderiem.
Skolas valde skolēniem, sākot no 3. klases, dod iespēju aktīviem jauniešiem iesaistīties izglītības sistēmas veidošanā, tādējādi liekot pamatus turpmākai politiskai aktivitātei.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

“Bērnam ir vajadzīga mazo varoņdarbu izjūta, bet varoņdarbs nav tad, kad kāds ar mani kaut ko izdara, bet tad- kad kaut ko jaunu, iepriekš neiespējamu, paveicu pats.”

Psiholoģijas doktors A. Loboka ar šo teikumu apliecina to, ko es piedzīvoju, būdams skolēnu valdes prezidents. Gandarījums man, kā 13-gadniekam, organizējot pasākumus visai skolai, bija neaprakstāms, un deva man vēlēšanos piedalīties arī Latvijas politikā.

Skolēnu valdei ir divi mērķi:
1. Dot iespēju jauniešiem iesaistīties izglītības sistēmas veidošanā, un sadarbībā ar skolas vadību uzlabot skolēnu ikdienu- gan praktiskā, gan sociālā ziņā.
2. Attīstīt jauniešu prasmi iesaistīties demokrātiskā un pragmatiskā procesā, tādejādi apgūstot birokrātijas norisi.

Skolēnu valdes uzdevumi ir:
- organizēt skolēnu dienas, kas aizstāj regulāras mācības.
- risināt praktiskās ikdienas jautājumus skolā sadarbībā ar skolas vadību.

Efektīvai skolēnu valdei ir nepieciešama strikta struktūra. Tai vajag attēlot valsts politisko sistēmu- cik vien tuvu iespējams, tādejādi adekvāti sagatavojot jauniešus. Tāpēc katrai skolas valdei jāizstrādā savi statūti, sekojot tipveida paraugam.
Lai sekotu demokrātiskajam procesam, katrai klasei jābūt pārstāvētai ar pārstāvi un aizstājēju.
Skolēnu valdes gada sapulcē tiek ievēlēts skolēnu valdes prezidijs. Prezidijs ir atbildīgs un organizē visas valdes funkcijas (iknedēļas prezidija un iknedēļas valdes sapulces u.c.). Prezidijs, caur ikmēneša tikšanos, funkcionē kā saikne starp skolas vadību un skolēnu valdi.

Lai attīstītu skolēnu valdi Latvijā iespējami ātri, pieredzes iegūšana no Ziemeļvalstīm ir nepieciešama.

Aicinu papildināt deklarāciju ar 7. punktu šādā redakcijā:
“7) Ieviest skolēnu valdi sākot no sākumskolas, šādi sagatavojot pieredzējušus, demokrātiskus nākotnes līderus, un dot iespēju aktīviem jauniešiem iesaistīties izglītības sistēmas veidošanā, tādējādi liekot pamatus turpmākai politiskai aktivitātei.”


Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...