Vienotas sertifikācijas darbu sistēmas un sociālā projekta ieviešana vidusskolas audzēkņiem.
30BALSIS

Raivis Gunārs Tauriņš

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Idejas saturs

Šobrīd Latvijā populārākie vidusskolu un ģimnāziju obligātie sertifikācijas darbi ir Zinātniski pētnieciskais darbs un skolēnu mācību uzņēmums. Nepieciešams likumiskā ietvarā atrunāt šo sertifikācijas darbu attiecināmību uz dažādām izglītības programmām. Un mans priekšlikums ir ieviest jaunu serftifikācijas darba veidu - neatkarīgais sociālais projekts, kuru skolēns izstrādā sociālo zinātņu jomā.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1) Papildināt 5 punktu. "veicināt mācību un studiju starptautisko mobilitāti, piešķirot valsts atbalstu skolēnu un studentu mobilitātēm." 2) Pievienot punktu deklarācijai, kas iekļauj pedagogu apmācības nodrošināšanu, jo Latvijā pedagogu regulārā apmācība ir zemā līmenī. Jauniešiem skolā nepieciešams reizē ar obligāto vielu uzzināt arī pasaules un Latvijas aktualitātes attiecīgajā jomā. Mans priekšlikums 7. punktam: "Nodrošināt regulāru skolotāju informatīvo un tīklošanās semināru organizēšanu nacionālā līmenī." 3) Šobrīd Latvijā nav iespējams ārpus studijām strādāt apmaksāto praksi, kas ir pieejams jau daudzās Eiropas Savienības valstīs. Rosinu pievienot deklarācijai punktu par apmaksātās ārpusmācību prakses ieviešanu Latvijā, lai jauniešiem būtu iespēja attīstīt prakstiskās iemaņas ārpus izglītības iestādem. Mans priekšlikums 8. punktam: "ieviest Latvijā apmaksāto ārpusmācību praksi." 4) Latvijā nav vienota reglamenta par vidējās izglītības sertificējošo darbu attiecināmību uz konkrētām programmām un izglītības nozarēm. Zinātniski pētniecisko darbu vai skolēnu mācību uzņēmumu, u.c. kvalifikācijas darbu nepieciešamību un sadali starp izglītības programmām nosaka skolu iekšējās kārtības noteikumi un skolas reglaments. Rosinu iekļaut deklarācijā papildu punktu par šo problēmu. Mans priekšlikums 9. punktam: "izstrādāt vienotu standartu valsts vispārējās vidējās izglītības sertifikācijas darbu izstrādei."


Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...