Latvijas, Eiropas Savienības un pasaules nākotne- jaunietis. Kāds viņš ir? Jaunieši ir vairāk jāizglīto par garīgās veselības nozīmīgumu.
113BALSIS

Aleksandra Zujeva

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Ikšķiles novads

Ikšķiles vidusskola

Idejas saturs

Uzskatu, ka pamatskolas mācību programmā ir jāatjauno veselības mācība. Kādreizējā veselības mācības programma sastāvēja no fiziskās veselības ikdienā, veselības, dzīvesveida, veselīga uztura, atkarību profilakses un veselīgas dzimumdzīves teorētiskā pamata. Papildus jāpievieno garīgās veselības nozīmīgumu un tās kā vērtības nostiprināšanu, lai mazinātu pārāk augsto jauniešu pašnāvības līmeni.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Izteikt deklarācijas 1. punktu šādā redakcijā: "Ieviest kompetenču pieejā izglītības saturu, kas paredz iespēju vidusskolā padziļināti apgūt atsevišķas jomas un priekšmetus atbilstoši skolēnu interesēm, spējām un nākotnes mērķiem, bet jau ar pamatskolas izglītības uzsākšanu ieviest mācību programmā atjaunotu veselības mācību." Vairāki eksperti un statistikas dati liecina, ka Latvijā ir ļoti augsts jauniešu pašnāvības līmenis. Pētījumā "Jauniešu labbūtība Baltijas valstīs" ir noskaidrots, ka mūsu valstī vecuma grupā no 15 līdz 19 gadiem vidēji tiek veiktas 11 pašnāvības uz 100 000 personām, kas ir viens no augstākajiem pašnāvību rādītājiem visā Eiropā. Jaunieši jūtas apspiesti, vientuļi un nesaprasti, jo bieži vien netiek meklēta palīdzība. Kad baiļu un vientulības sajūta ir pārāk spēcīga, var rasties bīstama slimība - depresija - , kas var novest pie letālām sekām. Fiziskā veselība, dzīvesveids, atkarību profilakses un veselīgas dzimumdzīves teorētiskais pamats- gan šīs, gan citas veselības mācības pamatvērtības ir jāsaglabā, papildus pievienojot garīgās veselības nozīmīgumu un tās kā vērtības nostiprināšanu. Atjaunojot veselības mācību, šo stundu ietvaros noteikti jāiekļauj dažādu pozitīva satura un jaunatni atbalstošu pasākumu apmeklēšana, kuros jaunieši var satikt citus vienaudžus un domubiedrus. Ir ļoti svarīgi šīs vērtības apgūt jau pamatskolā, kad mūsdienās interneta ietekme uz prātu un uzskatu veidošanu ir tik liela. Arī Latvijas Bērnu labklājības tīkla koordinatore, bērnu tiesību un interešu aizstāvības jomas eksperte Daiga Eiduka intervijā pauda, ka arī viņu šī problēma uztrauc, Latvijā šīs problēmas novēršanai ir jārīkojas gan Izglītības un zinātnes, gan Labklājības, gan Veselības ministrijai. Ir svarīgi novērot ikvienu radušos situāciju no vairākiem aspektiem, tāpēc arī veselības mācība būtu veids, kā izprast jauniešu ikdienu saskarsmē ar viņiem pašiem.


Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...