Jauniešu mērķtiecīgas sociāli ekonomiskās izpratnes veicināšanas programma. Iegūldījums jauniešu ilgtspējīgas attīstības procesā !
162BALSIS

Katrīna Ūdre

Zemgales vēlēšanu apgabals

Bauskas novads

Bauskas 2. vidusskola

Idejas saturs

Jaunietim ir jaizvirza mērķi dzīvē, un mērķis ir nepieciešams prasmju attīstībai, kas veicinās produktīvu sociāli ekonomiskās programmas norisi. Mērķtiecība ir saistīta ar sasniegumiem-sasniegumi ir mērķtiecības rezultāts. Šo ideju kopumu palīdzēs realizēt programma, kas būs vērsta uz vidi, kura ietvers ne tikai skolu kā sociālu sistēmu un sociālu mikrovidi, bet arī pašvaldību iesaisti.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1) Pašvaldībās izvietot filiāles, kurās būtu nodrošināts kvalificētu speciālistu skaits, kuri regulāri apmeklētu izglītības iestādes un sniegtu, dalītos ar informāciju par mērķtiecīgas sociāli ekonomiskas izpratnes veicināšanu jauniešu vidū. Iesaistīt un veidot ar jauniešiem kopā projektus, kuru ietvaros būtu iespēja praktizēt savas līdzšinējas zināšanas kopā ar jauniegūtajām. 2) Šī programma paredz, ka jaunietis savas idejas praktizējot, gūs pārliecību par savām zināšanām un spējām, kļūst pilsoniski kompitents un aktīvs, kas veicinās jaunieti jeb pilnvērtīgu sabiedrības locekļa attīstību un iekļaušanos sabiedrībā. 3) Jaunietim jārada vide, kurā ar pašu līdzdalību rastos savstarpējā mijiedarbība kopā ar kvalificētiem speciālistiem. Lielā mērā jauniešu sociāli ekonomiskās izpratnes izaugsme būs atkarīga no pašu līdzdalības un brīvā laika lietderīgas izmantošanas šīs programmas ietvaros.


Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...