Jauniešu informētības veicināšana par Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienību un tās piedāvātajām iespējām
103BALSIS

Niklāvs Kadiķis

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Siguldas novads

Siguldas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Mūsdienās jauniešiem Eiropas Savienība (ES) nereti saistās ar kādu tālu, neietekmējamu, jaunieti nesaistītu pasauli. Daudzi jaunieši arī neapzinās ES piedāvātās iespējas. Zemā aktivitāte Latvijas EP pārstāvju vēlēšanās liecina, ka kopējā vēlme iesaisīties EP darbībā ir zema. Jau skolas laikā ir vajadzīgs jauniešus izglītot par ES, liekot jauniešiem ieraudzīt sevi kā ES pilsoņus.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. Veidot informatīvas kampaņas ar mērķi informēt jauniešus par Eiropas Parlamenta (EP) vēlešanām un aicināt jauniešus piedalīties vēlēšanās. Izstrādāt informatīvo portālu, kurā būtu jauniešiem saprotamā veidā izskaidrota EP darbība, uzskatāmi parādīti tā pieņemtie lēmumi. Mājaslapa sniegtu iespēju iepazīties ar EP esošajām partijām, kā arī šobrīd ievēlētajiem Latvijas EP deputātiem. Skolu mācību programmās līdztekus Latvijas politiskās sistēmas apskatīšanai iekļaut mācīšanos par Eiropas Savienības (ES) institūciju darbību, to nozīmi mūsu ikdienas dzīvē. 2. Papildināt spēkā esošo vai nākamo valsts jaunatnes politikas programmu ar mērķi: izveidot jauniešu centru katrā Latvijas novadā. Sniegt finansiālu atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem jauniešu centru atvēršanai, to pilnvērtīgai darbībai un materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai. Ar jauniešiem saistītā mobilā darba veicināšana, iesaistot arī pagastus, piedāvājot publiski pieejamas aktīvistes visiem novada jauniešiem. Sniegt no valsts budžeta papildus līdzekļus ES fondu īstenoto programmu, piemēram, jauniešu garantijas, un citu programmu pieejamības veicināšanai visos Latvijas novados. 3. Motivēt jauniešus izmantot ES piedāvātās iespējas, realizējot savas idejas caur ES projektiem. Nodrošināt jauniešu centriem finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem jaunatnes lietu speciālistu noalgošanai, lai jaunieši varētu veiksmīgi realizēt savas idejas, izmantojot jaunatnes lietu speciālistu palīdzību.


Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...