Mācību priekšmets visās skolās - Vides zinības
54BALSIS

Linda Grāvīte

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jelgava

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Pieaugot sabiedrības apziņai vides piesārņojuma samazināšanā, mūsu izglītības sistēma nenodrošina skolēnu pilnvērtīgu izglītošanu vides jautājumos. Ir tikai pāris ekoloģijas un atkritumu šķirošanas nodarbības bioloģijas stundu ietvaros, kā arī pavisam nedaudz par dabas resursiem tiek runāts fizikas stundās. Tādēļ uzskatu, ka nepieciešams ieviest obligātu mācību priekšmetu "vides zinības".


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Papildināt deklarāciju ar jaunu 2. punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju, šādā redakcijā: 2)Ieviest jaunu mācību priekšmetu "vides zinības". Tas nozīmētu padziļinātas zināšanas: -vides resursos; -atkritumu novēršanā, to šķirošanā, pārstrādē, otrreizējā izmantošanā; -dabai un cilvēkam draudzīgu materiālu izmantošanā un atpazīšanā; -vides piesārņojumā; -ekoloģijā u.tml.


Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...