Jauniešu iesaistīšanās starpkultūru organizācijās Latvijā un kopīgas platformas izveidošana visiem starpkultūru brīvprātīgajiem.
36BALSIS

Mērija Kalniņa

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 64. vidusskola

Idejas saturs

Jauniešu vidū vēlos popularizēt brīvprātīgā darba iespējas jauniešu organizācijās, piemēram, AFS, jauniešu klubā "Bambuss" u.t.t., kas nodarbojas ar starpkultūru attiecību veidošanu. Mērķis ir izveidot platformu starpkultūru projektu interesentiem, lai informētu par pasākumu organizēšanas iespējām organizācijās, treniņkursiem, apmaiņas programmām uz ES valstīm, projektu izstrādi u.c. pasākumiem.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Erasmus+ un citu organizāciju veidoto pasākumu un apmaiņas projektu interesentu skaits katru gadu aug, tādēļ daudzi entuziastiski jaunieši bez iepriekšējas pieredzes starpkultūru projektos vai bez iemaņām kādā konkrētā jomā, par ko tiek veidots projekts, neiztur konkursu un netiek sūtīti apmaiņas projektā. Jauniešiem jārada vairāk iespēju iesaistīties pasākumos un jāpadara projektu meklēšanas process vieglāks, turklāt projekti jāpopularizē, lai palielinātos gan dalībnieku, gan veidotāju skaits. Lai izveidotu vienotu platformu par visām Latvijas jauniešu aktualitātēm un pasākumiem starpkultūru attiecību jomā, es iesaku: 1. Izveidot vienotu tīmekļa vietni, kur publicēt visus ar ES jauniešu starpkultūru attiecībām saistītos projektus/pasākumus/treniņkursus/brīvprātīgā darba iespējas. 2. Reklamēt platformu skolās, lai piesaistītu vairāk 18-20 gadus vecus skolēnus, tas ir, vidusskolēnus (Erasmus+ projektos jauniešus bez pieredzes bieži vien izkonkurē 20-30 gadus veci dalībnieki). 3. Veidot starpkultūru pasākumus ar AFS apmaiņas skolēniem (darbojos kā brīvprātīgā šajā organizācijā), lai iepazīstinātu Latvijas jauniešus ar Eiropas un pasaules tautu kultūru dažādības burvību, tādējādi var popularizēt starpkultūru platformu un piesaistīt vairāk dalībnieku projektiem. 4. Jauniešiem aktīvi iesaistīties projektu konkursos par finansējuma iegūšanu un organizēt vairāk projektu Latvijā, lai iepazīstinātu Eiropas jauniešus ar mūsu dabu, kultūru, tradīcijām, arhitektūru, mākslu, mūziku. 5. Rosināt interesi par apmaiņām, lai jauniešus neformāli izglītotu un radītu tolerantu, sociālu, darboties spējīgu un gribošu, kā arī zinātkāru paaudzi.


Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...