Veiksmīgas izglītības sistēmas pamats- veselīgas personības audzināšana.
184BALSIS

Loreta Čabovska

Zemgales vēlēšanu apgabals

Kandavas novads

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Idejas saturs

Lai bērns skolā spētu pilnvērtīgi mācīties, jau kopš dzimšanas nepieciešams nodrošināt bērna pamatvajadzību ievērošanu ģimenē un pēc tam pirmsskolas izglītības iestādē un skolā. Visaktuālākais bērna attīstības posms ir tieši pirmie 3-5 gadi. No tā, cik optimāli būs ievērotas un nodrošinātas bērna pamatvajadzības, būs atkarīga visa viņa tālākā dzīve, tajā skaitā izglītība, visas valsts nākotne.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Lai ieviestu 1. priekšlikumu "Ieviest kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu, paredzot iespēju vidusskolā padziļināti apgūt atsevišķas jomas un priekšmetus atbilstoši skolēnu interesēm, spējām un nākotnes mērķiem" nepieciešams sākt ar bērnu garīgās veselības īstenošanu ģimenēs un pirmsskolas iestādēs, balstoties uz bērnu pamatvajadzību nodrošināšanu pēc A. Maslova vajadzību piramīdas: 1)fizioloģiskās (organiskās) vajadzības; 2)drošības vajadzība; 3)mīlestības un piederības vajadzība; 4)atzīšanas (cieņas) vajadzība; 5)izziņas vajadzība; 6)estētiskās vajadzības; 7)pašaktualizācijas vajadzība. Mūsdienās bieži vien ģimenēs tiek apmierinātas tikai fizioloģiskās vajadzības, bet visas pārējās- garīgās- tiek aizstātas ar materiālām vērtībām, līdz ar to nenodrošinot personības veselīgu attīstību. Lai to visu veiksmīgi realizētu, nepieciešams mainīt valsts un izglītības sistēmas politiku. Pirms bērna dzimšanas vecākus nepieciešams izglītot bērnu emocionālās audzināšanas jautājumos. Lai vecāks pilnvērtīgāk varētu izaudzināt bērnu, bērnu kopšanas atvaļinājumu vajadzētu pagarināt vismaz līdz 3 gadu vecumam. Ļoti svarīgs bērna pasaules izzināšanas veids ir rotaļāšanās, ne tikai ģimenē, bet arī pirmsskolā un sākumskolā. Lai nodrošinātu katra bērna individuālo vajadzību apmierināšanu un pilnveidošanu, pirmsskolas iestādēs un sākumskolas klasēs nepieciešams samazināt bērnu skaitu, lai bērnam varētu pievērst pastiprinātu uzmanību. Jābūt sistemātiski pieejamiem atbalsta personāla speciālistiem. Mācību saturam vajadzētu būt balstītam uz garīgās veselības tēmām. Jāiemāca apzināties sevi, savu identitāti, iepazīt savas spējas un intereses. Visu šo veicināt palīdz radošās pašizpausmes nodarbības. Ģimenes un skolas ieguldījums bērna garīgās veselības attīstībā ir veselīgas personības veiksmīgas dzīves pamats.


Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...