Skolās vairāk jāiekļauj ar politiku saistīts mācību saturs un jārada iespējas skolu jauniešiem izteikt savu viedokli.
170BALSIS

Harijs Bašs

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 13. vidusskola

Idejas saturs

Jaunatnes politiskā līdzdalība ir viens no integrētas un pilsoniskas sabiedrības priekšnosacījumiem. Realitātē politiskās līdzdalības līmeņos jaunieši saskaras ar šķēršļiem, kas ierobežo viņu iespēju aizstāvēt savas intereses un piedalīties sev nozīmīgu lēmumu pieņemšanā. Bieži trūkst vēlēšanās un prasmju sadarboties ar jauniešiem. It īpaši ar skolu jaunatni un it īpaši reģionos.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Latvijai svarīgs nākotnes izaicinājums ir skolu jaunatnes politikās aktivitātes veidošana. Jaunatnes politiskā līdzdalība ir integrētas un pilsoniskas sabiedrības pazīme. Realitātē Latvijas skolu jaunieši saskaras ar šķēršļiem, kas nesekmē viņu iespēju aizstāvēt savas intereses un piedalīties sev nozīmīgu lēmumu pieņemšanā, trūkst prasmju sadarboties ar jauniešiem. It īpaši ar skolu jaunatni un it īpaši reģionos. Nereti viņu viedokli uzklausa, bet neņem vērā lēmumu pieņemšanā, kaut gan arī jaunieši vēlas sabiedrībai svarīgas lietas (droša vide, darba iespējas, integrācijas jautājumi un tml.). Ir jārada pārliecība, ka arī jauniešu vajadzības ir svarīgas. Daudzās valstīs šo darbu veic jaunatnes organizācijas un partiju jaunatnes nodaļas. Latvijā skolu jauniešiem nav daudz iespēju attīstīt politisko iniciatīvu, pilsonisko līdzdalību un brīvprātīgo darbu viņiem draudzīgā un saprotamā veidā, izteikt savu politisko viedokli, kvalitatīvi sekot dažādu politisko procesu virzībai. Skolnieki nav pieraduši diskutēt par politiku, bieži jūtas nekompetenti, neredz sevi kā sabiedrības daļu un neiesaistās politiskajos procesos, jo netic, ka spēs ko ietekmēt. Šodien ir ļoti svarīgi piedāvāt reālus rīkus un motivējošas metodes, kas nodrošina skolu jauniešu pilsonisko iesaisti Latvijas politikā. Radīt iespēju skolu jauniešiem un politikas veidotājiem kopīgi apspriest jautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī, no problēmas definēšanas līdz pat oficiāla skolu jaunatnes politikas dokumenta izveidei. Tas veicinātu jauniešu interesi un izpratni par politiku, motivētu iesaistīties tajā un uzrunātu jaunos vēlētājus viņiem interesantā veidā. Ilgtermiņā ieguvēja būtu visa sabiedrība, ja skolu jaunieši tiktu motivēti attīstīt savas idejas sabiedrības labā, iegūtu līdzvērtīgas iespējas un prasmes piedalīties politikas veidošanā. Būtu ieteicams veikt padziļinātu pētījumu par jauniešu politisko aktivitāšu jomām (iespējas un motivācija iesaistīties valsts pārvaldē) Latvijā.


Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...