PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BEZMAKSAS IEGUVES PIEŠĶIRŠANU BĀRENIM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAM BĒRNAM
97BALSIS

Agris Bojārs

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Latvijas Universitāte

Idejas saturs

Ar šo iniciatīvu vēlos palīdzēt jauniešiem, kuriem ir bāreņu statuss. Ir virkne problēmu, ar ko saskaras bērnu namu jaunieši vai aizgādnībā esošie jaunieši, sasniedzot pilngadību un uzsākot patstāvīgu dzīvi. Problēmu pamatā ir gan pašu jauniešu zināšanu trūkums, gan niecīgais valsts atbalsts.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Šī iniciatīva piešķirtu pilnu apmaksātu augstāko izglītību Latvijas augstskolās bāreņiem un aizgādnībā esošiem jauniešiem līdz 24 gadu vecumam. Šī iespēja jauniešiem sniegs gan motivāciju sevi attīstīt, gan arī iespēju, kas līdz šim reti kuram no viņiem ir pieejama nelielo pabalstu dēļ. Katrā augstskolas programmā, kurā jau ir pieejamas vietas par valsts budžeta līdzekļiem, vai nu ir jāpievieno vēl viena studiju vieta bāreņiem, vai arī tāda ir jāparedz jau esošajās budžeta vietās. Savāksim parakstus, lai iesniegtu šo iniciatīvu Saeimā un izskatītu priekšlikumu par augstākās izglītības piešķiršanu bez maksas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Šī ir problēma, par kuru, iespējams, daudzi ikdienā neaizdomājas, tomēr tā ir ļoti aktuāla, īpaši jauniešiem ar bāreņa statusu. Pat ja visa sabiedrība no šīs iniciatīvas īstenošanas neko daudz neiegūtu, tā sniegtu palīdzību pašlaik 1200 cilvēkiem, kas dzīvo bērnu namos, un vēl vairākiem, kuriem ir aizbildņi. Atbalstīsim bērnus un jauniešus, kuriem nav klājies viegli, un sniegsim iespēju mācīties!


Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...