Digitālās platformas izveide, kurā jaunieši gūs zināšanas par citām Eiropas Savienības valstīm kultūras jomā
103BALSIS

Oļesja Meteļica

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Banku augstskola

Idejas saturs

Šī gada gaidāmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas var kalpot kā atspēriena punkts, kas rosinās jauniešu mijiedarbību un abpusēju iesaisti. Projekta mērķis ir izveidot digitālo platformu, kas ļaus Eiropas Savienības jauniešiem dalīties ar kultūras pasākumiem un veidot jaunus, tādējādi vairojot interesi par kultūras jomu, rosinot solidaritāti un audzinot kultūras jomā ar zināšanām bagātu Z paaudzi.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1)Nākamo gadu desmitu politiskās rindas veidos ne tikvien politiski aktīvi jaunieši, bet arī tie, kuri gūst kompetences arī citās nozarēs, piemēram, eksaktajās zinātnēs, savas prasmes veiksmīgi integrējot valstī notiekošo procesu uzlabošanā. Tāpēc uzskatu, ka jēdzienu 'politisks' nepieciešams papildināt, pievienojot klāt izpratni izglītībā, kas sevī iekļaus aktīvus, domājošus un uz izaugsmi tendētus jauniešus arī citās jomās, sekmējot sabiedrības un procesu pilveidošanu nākotnē. Lai veidotu pilnvērtīgu un izglītotu jaunatni, ir nepieciešams gūt zināšanas ne tikvien politiskajos aspektos, bet arī kultūras jomā. Tamdēļ uzskatu, ka punktā nr.2, līdzās politiskajiem aspektiem, nepieciešams pievienot klāt arī kultūras jomu, tādējādi rosinot jauniešu izpratni arī kultūrā. 6) Mūsu desmitgadē digitālās iekārtas ir ierindojušās augstākajās vietās ikdienā izmantojamo produktu vidū, līdz ar to, skolas mācību sistēmas vidē nepieciešams integrēt tēmas par medijpratību, sekmējot jauniešu iesaisti sociālajos medijos, tajā attīstot perspektīvu un izglītojošu saturu, kā arī gūstot noderīgu informāciju no minētajām iekārtām. Ar nolūku izmantotas digitālās ierīces sekmēs neformālās izglītības attīstību, jaunu domu sintēzi un noderīgas informācijas plūsmu. 7)Nolieguma formā veidoto teikumu nepieciešams pārveidot, minētā teksta domu veidojot rosinājuma formā. Šādā formā pārveidots teikums kalpos nevis kā protesta veidols, bet gan solidaritātes paveids, rosinot jauniešus ar ierobežotām iespējām un/vai pieredzes trūkumu veiksmīgi iesaistīties pasākumos.


Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...