Plastmasas atkritumu un citu sadzīves atkritumu ietekmes uz vidi samazināšana
89BALSIS

Samanta Borovikova

Latgales vēlēšanu apgabals

Rēzekne

Rēzeknes Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Plastmasas atkritumu un citu sadzīves atkritumu ietekme uz vidi arvien palielinās, radot virkni būtisku problēmu un draudus virknei nozaru. Vislielākās problēmas sagādā plastmasas atkritumi, kas gūst pārsvaru pār citiem atkritumu veidiem. Atkritumu politikas sekmīga īstenošana ir būtisks priekšnosacījums, lai novērstu plastmasas atkritumu un citu sadzīves atkritumu nonākšanu vidē.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. Rīkot skolās lekcijas par vides piesārņojumu, tā ietekmi uz vidi un videi jau radīto kaitējumu, iespejamajām sekām uz cilvēka veselību. Rādīt eksperimentus, filmas, lai izglītotu jauniešus par plastmasas atkritumu un citu sadzīves atkritumu ietekmi uz augiem, dzīvniekiem, cilvēka veselību un vidi kopumā. Dot jauniešiem zināšanas par to, ko viņi paši var darīt apkārtējās vides labā. 2. Periodiski, ne tikai pavasarī, rīkot talkas, kas veicinātu vides kārtības uzturēšanu skolas apkārtnē, rādot skolēniem to, ka daba ir jāsaudzē un pēc sevis ir jāsakopj. 3. Ieviest skolās obligātus pētījumus par apkārtējo vidi, tas ir, piemēram, vērot, kā mainās augu un dzīvnieku daudzveidība vietās, kur tika piemēslots, bet nebija kopts, tās sakopjot. 4. Veidot informatīvas kampaņas par vides aizsardzību un plastikāta iepakojumu lietojumu kaitīgumu ne tikai skolās bet arī pilsētās, laukos, ciemos, izglītojot cilvēkus par iespējamajiem riskiem, sekām un to, kā tas ietekmē pasauli tagad. 5. Rosināt skolēnus un iedzīvotājus uz atkritumu šķirošanu, izglītojot viņus par to, kāpēc tas ir vajadzīgs, kādus ieguvumus sabiedrība un daba iegūs. 6. Pašvaldībām vajadzētu dibināt pašvaldību uzņēmumus, kas nodarbotos ar pilsētās un novados saražoto atkritumu pārstrādi.


Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...