Jaunatnes integrācija valsts politiskajos procesos konsolidētai lēmumu pieņemšanas stratēģijai
628BALSIS

Anna Katrīne Sandlere

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Cēsu novads

Cēsu Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Politiski un pilsoniski aktīvi un informēti jaunieši ir ne tikai nākotnes, bet arī šodienas Latvijas politikas veidotāji. Būtisks ilgstošas un spēcīgas demokrātiskās sistēmas aspekts ir gan formāla, gan neformāla jauniešu līdzdalība un iniciatīva reģionālā, valstiskā un Eiropas līmenī, taču jaunatnes iesaiste reālos valsts iekšpolitikas procesos relatīvi ir ļoti zema.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Eiropas Savienības jaunatnes stratēģija izmanto terminu ‘jaunietis’, lai apzīmētu pusaudžus un gados jaunus pieaugušos vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Provizoriski tiek apgalvots, ka Latvijā dzīvo ap 280’000 jauniešu vecuma grupā no 18 līdz 30 gadiem. Šodienas telpā pastāv daudz metožu un iespēju jauniešu politiskās un sabiedriskās aktivitātes kultivēšanai, līdzdarbojoties jaunatnes organizācijās. Tomēr šīs organizācijas lielākoties fokusējas uz personām, kuras nav sasniegušas pilngadību un nav ieguvušas balsstiesības, un jaunatnes iesaiste reālos valsts politiskajos procesos relatīvi ir ļoti zema. Piemēram, tikai 5% (jeb 5 deputāti!) 13. Saeimas pārstāvju ir vecumā no 21-30 gadiem, un pēc pētījuma “Jaunatnes Politikas Monitorings” rezultātiem, vislielākā pasivitāte tiek konstatēta tieši politisko aktivitāšu sfērā – tikai katrs piektais jaunietis tādās ir ņēmis dalību. ***Mans priekšlikums ir: Attīstīt efektīvu tieša savstarpējā dialoga kultūru starp jaunatni un Valsts pārvaldes iestādēm par problēmām, iespējām un tiesībām, kas skar jauniešus gan kā sevi realizējošus indivīdus, gan kā aktīvas pilsoņu grupas. Aicinu jauniešu viedokli ne tikai uzklausīt, bet arī ņemt vērā un iesaistīt lēmumu pieņemšanas procesā. Aicinu sniegt jaunatnei līdzvērtīgas un reālas iespējas piedalīties Latvijas valsts politikas izstrādē un realizācijā, radot demokrātisku, progresīvu un taisnīgu vidi, kurā šodienas jaunieši dzīvos nākotnē. ***Aicinu papildināt deklarāciju vidusdaļā ar jaunu punktu: “5) veidot tiešu, strukturētu dialogu starp Latvijas jaunatni un Valsts pārvaldes iekārtu, nodrošinot efektīvu un taisnīgu lēmumu pieņemšanas stratēģiju jauniešu interesēs;”


Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...