Reālās vajadzībās balstīta mācību pieeja un saturs
107BALSIS

Elizabete Priedoliņa

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Ventspils

Ventspils 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Bieži vien skolēniem rodas jautājums: “Kur man dzīvē būs nepieciešams tas, kas skolā tiek mācīts?” Nereti arī skolotājiem uz šo jautājumu nav pārliecinošas atbildes. Izglītības kvalitāte ir atkarīga no laba skolotāja, tāpēc ir jāinvestē skolotājos, izveidojot programmu, kur pedagogs divu nedēļu laikā varētu sekot savas nozares pārstāvim, mācīties un pilnveidot savas zināšanas un prasmes.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Nereti skolēni neredz sasaisti starp skolā apgūstamo mācību saturu un reālo dzīvi pēc mācību iestādes absolvēšanas. Darba tirgus vajadzības ir mainījušās, lielāku vērtību iegūst kritiskā domāšana, sevis prezentēšanas prasmes, medijpratība, komunikācijas prasmes un konkrētas, reālas zināšnas par dažādām nozarēm. Taču pašreiz skolēniem apgūstamajā mācību saturā šo prasmju attīstīšanai netiek pievērsta pienācīga uzmanība. Jau šobrīd tiek veidots jauns mācību saturs projekta ‘’Skola 2030’’ ietvaros, kur šo prasmju mācīšanai tiks pievērsta īpaša uzmanība. Tomēr skolēni savu nākotni veido šodien, tam ir jānotiek tagad. Jauna satura piedāvāšana automātiski nenodrošinās, ka skolotāji to pratīs mācīt. Tieši tāpēc ir jāveicina skolotāju pilnveide kļūt vēl labākiem savā pārstāvošajā nozarē, jo kvalitatīva izglītība ir atkarīga no laba skolotāja. Ir jāinvestē skolotājos, lai varētu redzēt ieguvumu nākotnē. Šobrīd pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei tiek atvēlētas 36 stundas 3 gadu garumā, kur dažādos pilnveides pasākumos pedagogi uzlabo savas prasmes un zināšanas par mācību metodiku un saturu. Tas ne vienmēr ir pietiekoši, jo skolotājiem netiek nodrošinātas iespējas iegūt zināšanas par jaunākajiem atklājumiem pārstāvētajā nozarē, kā arī nereti mācībām pietrūkst sasaistes ar reālo darba vidi. Līdz ar to būtu jāievieš prakses programma skolotājiem, kur skolotājs varētu 2-4 nedēļu laikā sekot savas nozares pārstāvim, turpinot saņemt darba algu, mācīties, strādāt un pilnveidot savas prasmes un zināšanas. Tas nodorošinās to, ka pēc šīm 2 nedēļam skolotājs, atgriežoties mācību iestādē, varēs turpināt izglītot skolēnus, pielietojot jauniegūtās zināšanas un prasmes, parādot skolēniem, kas ir nepieciešams, strādājot šajā nozarē. Ja tas tiktu realizēts, skolēni iegūtu reālas prasmes, zināšanas, motivāciju un redzētu, ko var iesākt ar skolā apgūto. Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinu papildināt deklerāciju ar punktu par izglītības pilnveides iespējām skolotājiem.


Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...