Politiski aktīvi jaunieši - valsts attīstības stūrakmens.
82BALSIS

Ilmārs Mežaraups

Latgales vēlēšanu apgabals

Ilūkstes novads

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

Idejas saturs

Viens no valsts attīstības pamatakmeņiem ir jauniešu izpratne par politikas norisēm. Ikvienam jaunietim ir tiesības saprast politiskās norises un iesaistīties tajās. Skola ir tā vieta, kur zinoši cilvēki jauniešiem šīs prasmes var sniegt, tādēļ ikvienā vidusskolā jānodrošina iespējas regulāri apskatīt un jauniešiem izskaidrot tiesības un politiskās aktualitātes valstī un veicināt interesi par tām.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Papildināt deklarāciju ar 6. punktu šādā redakcijā: “6) ikvienam jaunietim ir tiesības vienmēr izprast politiskās aktualitātes valstī, tādēļ jāizskata ikvienas vidusskolas iespējas jauniešiem regulāri sniegt attiecīgās zināšanas un prasmes, tādējādi veicinot jauniešu iespējas saprast politiskās norises un aktīvi iesaistīties tajās."


Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...