Skolēnu motivēšana tālredzīgai nākotnei. (stipendijas vidusskolēniem un plašāku iespēju profesionālās vidusskolas)
110BALSIS

Undīne Kate Finka

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 49. vidusskola

Idejas saturs

Tā kā bieži vien pamatskolas absolventi izvēlas turpināt izglītības iegūšanu vidusskolā tā iesmesla dēļ, ka citādāk nevar apgūt izvēlēto nākotnes profesiju, par prioritāti sāk uzskatīt mācīties tikai sekmīgi. Šī iemesla dēļ rosinu pieškirt stipendijas visusskolēniem vai arī izveidot profesionālās vidusskolas ar vairāk iespējamām profesijām.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Lai risinātu šo problēmu, es ierosinu: 1) ieviest stipendijas visās Latvijas vidusskolās tiem skolēniem, kuru vidējā atzīme pa visiem priekšmetiem ir 8,50 un augstāk. Manuprāt, stipendijas ieviešana varētu jauniešus motivēt labāk mācīties, kā arī pilveidot un izzināt sevi dažādās dzīves jomās, tādejādi veicinot idejas par savas nākotnes profesiju 2) vai arī izveidot vairāk profesionālās vidusskolas, lai jaunieši ātrāk var apgūt sevis izvēlēto nākotnes profesiju un lai jauniešiem nenāktos mācīties vidusskolā priekšmetus, kas tiem nav interesējoši un nepieciešami. Rezultātā jaunietis ap 20 gadiem jau var strādāt sevis izvēlētajā profesijā vai turpināt mācības augstskolā vai universitātē.


Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...