Izglītības sistēmas reforma atbilstoši mūsdienu tendencēm, dodot skolēniem iespēju attīstīt sevi kā personības, pilnveidojot savus talantus.
111BALSIS

Sandis Mārtiņš Caune

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Ventspils

Ventspils 4. vidusskola

Idejas saturs

Šodienas Latvijas izglītības sistēma ir ļoti novecojusi un nav BŪTISKI mainījusies ilgus gadus.Vēl joprojām skolēniem liek mācīties daudz un dažādus priekšmetus pārlieku lielā apjomā, kas neattīsta skolēnu spēcīgās puses. Ir nepieciešams mainīt izglītības sistēmu, kurā tiek pievērsta uzmanība skolēna individuālajām interesēm un nākotnes izvēlēm (mācību priekšmetu individuāla pielāgošana u.c.)


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1) Grozījumi mājasdarbu sistēmā- skolēniem ārpus skolas ir jādod laiks pilnveidot savas radošās, tehniskās un citas prasmes, lai attīstītu sevi kā personību. Šajā kategorijā ietilpst dažādi ārpusskolas interešu pulciņi, kas ļauj skolēniem sevi parādīt no radošās puses. 2) Pedagogu izglītošanas kompetences- lielākā daļa Latvijas pedagogu, pedagoģijas izglītību ieguvušas PSRS sistēmā, kas ļoti rūgti atskaņojas arī mūsdienās. Daudzi pedagogi izmanto novecojušus un nesaistošus mācību rīkus, un šo pedagogu attieksme arī ir gluži no tiem laikiem. Ir jāaudzina un jāatbalsta jaunā skolotāju paaudze, kā arī jāpilnveido šobrīdējo skolotāju darba metodes. 3) Latvijas izglītības sistēmas reforma- pamatskolā skolēniem vajadzētu apgūt visu standartizglītības programmas pamatus, lai to pabeidzot skolēnam būtu visas nepieciešamās pamatzināšanas. Iestājoties vidusskolā, skolēniem ir jādod iespēja izvēlēties priekšmetus, kurus viņš vēlas apgūt, un tas nav jādara ar dažādām mācību programmām, bet ar individualizētu stundu sarakstu katram skolēnam. Vidusskolā būtu jāmāca 5 pamatpriekšmeti- latviešu valoda un literatūra, matemātika, angļu valoda, dabaszinības un vēsture. Pārējos priekšmetus skolēnam ir iespējas pašam izvēlēties atbilstoši savām stiprajām pusēm un izvēlētajām nākotnes profesijas izvēlēm. Kā īstenot individualizētus stundu sarakstus? Par to vēl daudz vajadzētu diskutēt, bet es domāju, ka skolās varētu pāriet uz lekciju stila mācību stundām (izvēles priekšmetiem), kuros vienu priekšmetu varētu apgūt vairākas klases kopā (10.klase ar 10.klasi u.t.t.) Tāpat varētu diskutēt, un nevar nepiekrist, ka skolā ir nepieciešamas obligātas sporta stundas, tomēr tajās nedrīkstētu likt vērtējumus, jo visiem skolēniem nav vienāda fiziskā sagatavotība. Ar to domāju, ka sporta stundām ir jābūt kā fiziskās formas uzturēšanas formām. Īstenojot šo izglītības modeli, nezaudēsim izglītības kvalitāti, bet iegūsim konkurētspējīgus jauniešus nākotnei un savas jomas profesionāļus.


Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...