Jauniešu Saeimas vēlēšanu sistēmas mainīšana
232BALSIS

Rodijs Ronis

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Idejas saturs

Šobrīd Jauniešu Saeimas vēlēšanu sistēma neveicina sadarbību kandidātu starpā; katrs sludina savu ideju un īsti neizprot citu kandidātu projektus un idejas. Mana ideja ir veidot līdzīgi domājošu jauniešu sarakstus, kas cīnās par kopēju ideju bloku – lai kopā varētu virzīt šo ideju un iegūt plašāku rezonansi sabiedrībā. Jauniešu Saeimas prestižs celsies un idejas būtu kvalitatīvākas!


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Jauniešu Saeimas deputātiem ir jāizvēlas - kā mēs vēlamies šo projektu virzīt tālāk. Jau šobrīd ir redzams, ka liela daļu ideju, kas nokļūst Jauniešu Saeimas vēlēšanu sistēmā, ir nenopietnas, tām trūkst satura vai reāla pamatojuma lietderībai. Reformējot vēlēšanu sistēmu, mums ir iespēja iegūt daudz labākus rezultātus, attieksmi un entuziasmi projektā. Pirmais priekšlikums - papildināt Jauniešu Saeimas deklarāciju "par jaunieti sabiedrībā" ar 6. un 7. punktu šādā redakcijā: 6) jāizvērtē Jauniešu Saeimas nolikums un vēlēšanu sistēma, lai veicinātu Jauniešu iesaistīšanos un dažādu ideju izvērtēšanu projektā, tādējādi ceļot ideju kvalitāti; 7) jānodrošina Jauniešu Saeimas projekta ilgstpējība, kvalitatīvi izanalizējot esošās tendences un jauniešu vēlmes. Otrais priekšlikums - izteikt deklarācijas nosaukumu šādā redakcijā: "par jaunieti sabiedrībā un Jauniešu Saeimas nozīmīgumu tajā"


Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...