Jauniešu politiskā līdzdalība - viens no pilsoniskās sabiedrības pastāvēšanas un attīstības nosacījumiem
139BALSIS

Anastasija Ivanoviča

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Liepāja

Liepājas 15. vidusskola

Idejas saturs

Latvijas un Eiropas politikā jauniešu līdzdalība ir viena no prioritātēm. Mērķis ir jauniešus ieinteresēt un iesaistīt vietējā līmenī. Jauniešiem ir jābūt tolerantiem un izglītotiem, pilsoniski kompetentiem un aktīviem, pārliecinātiem par savām spējām un zināšanām. Jauniešu aktīvā iesaiste sabiedrības stiprināšanā – stiprinās demokrātiskās tradīcijas valstī, veidojot kopīgu valsts vērtību.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. Vairot jauniešu politiskās un pilsoniskās līdzdalības izpausmes Līdzdalība ir apzināta, aktīva un brīvprātīga sabiedrības iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā, proti, sadarbība kopā ar cilvēkiem. Jauniešu līdzdalības nozīme ir sasniegt pozitīvas pārmaiņas jaunu cilvēku sabiedrībā, veidojot to labāku. Apzinoties jauniešu līdzdalības nozīmi, pēdējo gadu laikā ir pieaudzis aktivitāšu un rīcības plānu skaits, kas veicina jauniešu līdzdalību. Pēc Jāņa Ķūsa definējuma līdzdalība ir pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās valsts un pašvaldības politikas veidošanā. Tā var notikt gan pēc valsts institūciju ierosmes, gan iedzīvotāju ierosmes. Jauniešu līdzdalība sabiedriskā aktivitāte dažādos līmeņos - skolas, pašvaldības, valsts - ir svarīga izglītības procesa sastāvdaļa. Nevalstisko organizāciju galvenais mērķis ir veicināt sabiedrības pilsonisko līdzdalību, proti, indivīda iesaistīšanos valsts un sabiedrības dzīve, tādējādi atbalstot NVO darbību, rosinot sabiedrību iesaistīties. Darbošanās NVO stiprina savstarpējās saites gan starp sabiedrības grupām, gan valsti. ***** 2. Pārskatīt skolas mācību saturu, tajā aktualizējot jauniešu politiskās līdzdalības nozīmi. Politiskā līdzdalība ir darbīga piedalīšanās politikā, veidojot valsts varas un pašvaldības institūtus, piedaloties to darbā, izsakot savus priekšlikumus vai pretenzijas attiecībā uz politisko institūtu darbību, piedaloties politisko organizāciju darbā, dažādos politiskos pasākumos, izplatot politisko informāciju vai citādi, mērķtiecīgi ietekmējot sabiedrības pārvaldīšanu. ***** 3. Jāvairo politisko aktivitāšu procesi & jāinformē jaunieši par līdzdalības iespējām. Pilsoniskā līdzdalība stiprina aktīvu līdzdalību parlamentārajā demokrātijā un iedzīvotāju politisko integrāciju, proti, rast labākus veidus kā ar minimāliem resursiem panākt maksimālu efektu politiskā līdzdarbībā starp sabiedrības pārstāvjiem.


Saite uz prezentāciju


Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...