Objektīva,uz kompetencēm balstīta izglītība.Objektīva vērtēšana sarežģīti vērtējamos mācību priekšmetos,mācību priekšmetu izvēles sistēma.
144BALSIS

Amanda Stugle

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Ikšķiles novads

Ikšķiles vidusskola

Idejas saturs

Vēlos vērst uzmanību uz divām lietām- 1.)Mācību priekšmetu izvēles sistēma- uz kompetencēm balstītas izglītības balsts un pamats, idejas realitāte un tās pastāvēšanas iespējas nākotnes izglītībā. 2.)Vērtēšanas sistēma un tās objektivitāte tādos mācību priekšmetos kā sports, vizuālā māksla un mūzika. Varbūt tiešām ir vērts apsvērt domu par šo priekšmetu nevērtēšanu pilnībā?


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Sniegšu priekšlikumu deklarācijas punktam par kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu.Esot vidusskolniece jau otro gadu, esmu pieķērusi sevi un klasesbiedrus pie domas, ka vairāki priekšmeti katram no mums šķiet lieki un nevajadzīgi, ņemot vērā mūsu ar nākotni saistītās izvēles. Protams, katram skolēnam ir jāapgūst pašsaprotamie un cilvēka personības izaugsmei nepieciešamie priekšmeti, piemēram, dzimtā valoda, matemātika, svešvaloda. Tomēr, vai topošajam automehāniķim ir svarīgi tiekties pēc izcilām sekmēm literatūrā, zīmēšanā, bioloģijā? Mans priekšlikums būtu izveidot mācību priekšmetu izvēles sistēmu. Tā darbotos pēc viegli uztverama principa, proti, katram skolēnam uzsākot vidusskolas gaitas ir, piemēram, pieci obligāti apgūstamie priekšmeti (matemātika, latviešu valoda, angļu, krievu valoda un fizika), tajā pat laikā ir noteikts kopējais mācību priekšmetu skaits, kuri skolēnam jāapgūst. Piemēram, desmit mācību priekšmeti, no kuriem pieci ir šie Izglītības ministrijas noteikti un visā valstī vienādi obligāti apgūstamie mācību priekšmeti, taču atlikušie pieci ir katra skolēna individuāli izvēlēti.(Pieņemot, ka skola piedāvā 14 priekšmetus kopā). Stundu saraksta sastādīšana nesagādātu grūtības, izglītības iestāde sastāda klases stundu sarakstu, piemēram, pirmdienas pirmā stunda ir ķīmija, ne visi klases skolēni ķīmiju ir izvēlējušies par sev apgūstamo mācību priekšmetu, tāpēc šo stundu apmeklē skolēni, kuri ķīmiju ir izvēlējušies, taču tiem, kuri to nav darījuši, ir laiks apgūt vielu nākamajām stundām vai pilnveidot sevi kādā citā veidā. Šajā pat priekšlikumā vēlos aizskart tēmu par sportu, mūziku un vizuālo mākslu kā par priekšmetiem, kuru vērtēšana ir stingri jākontrolē, vai nu jāizbeidz vispār. Izveidojot valstiski vienotu sistēmu šo priekšmetu vērtēšanai, skolas varētu sekmēt objektīvāku vērtēšanu, tomēr,uzskatu, ka šo priekšmetu vērtēšana ar ballēm ir absurda, ņemot vērā to, cik neobjektīva šī vērtēšana izglītības iestādēs ir pašlaik.


Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...